Goci i ich kultura

Goci to lud pochodzenia germańskiego, wywodzący się z północnej Europy. Ludność ta umiała eksploatować złoża kamienia, a szczególnie wartościowe sprowadzała nad Huczwę. Znane jej było tkactwo, tajniki obróbki kamienia, poroża i kości. Z tych ostatnich powstawały prawdziwe arcydzieła sztuki użytkowej np. kościana łyżka znaleziona w Gródku nad Bugiem. Nie obca im była tez miedź. Techniki ciesielskie i wysokiej klasy wiedzę budowniczą dokumentują pozostałości drewnianych chałup o ścianach oblepianych gliną, oraz głębokie do 3 metrów spichlerze, w kształcie dzwonu do przechowywania zboża. Goci pozostawili po sobie około 80 osad, przynajmniej 10 cmentarzysk, nie licząc licznych znalezisk w formie mieczy, złotych monet, czy medalionów. Osady tworzą kilka wyraźnych skupisk, z których centralną pozycję zajmowało zgrupowanie z dzisiejszego Masłomęcza. Miejsce to traktuje się jako „stolicę „ gocką. Grupa masłomęcka charakteryzowała się szczególnym obrządkiem pogrzebowym, a mianowicie cząstkowaniem zwłok. Kotlina Hrubieszowska jak się sądzi była niegdyś handlowym centrum. Przemawiają za tym znajdowane tu obce przedmioty pochodzące z innych krajów. Znajduje się tu między innymi wyroby z bursztynu. Jak się sądzi, Goci byli swoistymi pośrednikami w przerzucaniu towarów. W Krainie Gotów świetnie posługiwano się pieniądzem, jako środkiem płatniczym. Goci z niewyjaśnionych względów kawałkowali ciała swoich zmarłych po śmierci. Pozbawiali ich głów, chociaż najczęściej odcinali górną część tułowia, składając w grobie tą dolną. W niektórych grobach znajdowano same kończyny lub też szczątki innych osobników. Groby były wielokrotnie naruszane, co jest również niezrozumiałe dla dzisiejszych badaczy. Goci dbali również o swoje piękno. Znali technikę malowania ciała, wyrobu perfum, czy wyrobu biżuterii. Ciało malowano ochrą, która posiada kolor czerwony, a którą znaleziono w jednym ze spichlerzy gockich. Goci dbali o piękno swego ciała stosując grzebienie, nożyczki, szminki i pensety. Goci to również lud, który używał amuletów, które posiadały magiczną moc. Zważywszy na czasy, w jakich żyło plemię gockie, możemy śmiało stwierdzić iż było ono bardzo wysoko rozwinięte pod każdym względem