Gotania

Gotania jest to projekt, który swym zasięgiem obejmuje siedem gmin powiatu hrubieszowskiego, dwie gminy z powiatu tomaszowskiego, oraz jedną gminę powiatu zamojskiego. Z powiatu hrubieszowskiego są to gminy: Hrubieszów, Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice, Uchanie. Gmina miejska Hrubieszów jest liderem projektu. Z powiatu tomaszowskiego to Tyszowce i Tomaszów Lubelski. Powiat zamojski to gmina Komarów Osada. Projekt Gotania zakłada stworzenie ponad lokalnej marki mającej kojarzyć się turystom i potencjalnym inwestorom z regionem hrubieszowsko- tomaszowsko- zamojskim. Zakłada on również powstanie infrastruktury turystycznej kojarzącej się z kulturą gocką. Szacuje się iż powstaną nowe miejsca pracy, co zmniejszy bezrobocie i zwiększy wpływy do budżetów gmin.