Okres II wojny światowej

Tak jak w innych miejscowościach , tak i w Masłomęczu II wojna światowa zebrała swoje żniwo. Na początku października 1939 roku Niemcy z rozkazu Himlera włączyli tereny te do Generalnej Guberni. Okoliczna ludność była prześladowana i stosowano wobec niej masowe wysiedlenia. Innych zmuszano do pracy np. przy budowie drogi z Hrubieszowa do Dołhobyczowa pracowali okoliczni Żydzi, których na koniec w większości rozstrzelano, a resztę wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. 19 marca 1944 roku oddział partyzancki z Batalionów Chłopskich Stanisława Basaja „Ryś”, i Armii Krajowej Stefana Kwaśniewskiego „Wiktor” stoczyli potyczkę z Niemcami. Pod koniec okupacji Niemieckiej bandy UPA spaliły całą wieś. 2 stycznia 1945 roku miała miejsce pacyfikacja wsi przez wojska polskie i wojska Armii Czerwonej. W czasie II wojny światowej w Masłomęczu zginęło 95 mieszkańców wsi. Jednym z ostatnich oddziałów OUN-UPA grasującym w regionie hrubieszowskim był oddział dowodzony przez Jana Niewiadomskiego z Masłomęcza. Był on również dowódcą bojówki Służby Bezpieki. W czasie trwania akcji Wisła zdecydowana większość ludności ukraińskiej została wysiedlona na ziemie zabużańskie. Niewielu pozostałych przesiedlono na Ziemie Zachodnie. Obecni mieszkańcy wsi Masłomęcz to w większości przesiedleńcy z innych rejonów Polski, lub z za Bugu.