Rys historyczny

Osadnictwo na terenach Masłomęcza prawdopodobnie rozpoczęło się w końcu epoki paleolitu, był to XII-IX wiek przed Chrystusem. Świadczą o tym niewielkie znaleziska w postaci krzemiennego rdzenia dwupiętowego. Kolejna udokumentowana fala osadnictwa na tych ziemiach pochodzi z początków neolitu. Odkryto tu ślady pierwszej kultury rolniczej. Odnaleziono przedmioty z czasów kultury ceramiki wstęgowej rytej. Na ślady osadnictwa wskazują też znalezione przedmioty z czasów kultury wołyńsko - lubelskiej, czy kultury pucharów lejkowatych. Liczne ślady z czasów epoki brązu potwierdzają, iż osadnictwo i życie rozwijało się tu dalej. Największe ślady znajdujących się tu niegdyś osad pochodzą z czasów, kiedy tereny te zamieszkiwało nordyckie plemię Gotów. Był to koniec II a początek III wieku, do V. Od V do VI wieku tereny te prawdopodobnie były nie zamieszkałe, bowiem nie znaleziono tu żadnych przedmiotów, które świadczyły by było inaczej. W VIII wieku pojawiła się tu ludność słowiańska, o czym świadczą przedmioty znalezione podczas wykopalisk. Szacuje się iż w XII i XIII wieku powstało w Masłomęczu centrum osadnicze. Źródła historyczne mówią iż w XV wieku była tu duża osada, przypominająca wyglądem typową wieś. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości pochodzi z 1429 roku, kiedy właścicielem wsi był Mikuła Myszkowicz z Masłomęcza. Od tego czasu Miejscowość pod nazwą Masłomęcz figuruje w księgach i rejestrach sądowych. Na przełomie setek lat zmieniała tylko właścicieli.