Warunki do agroturystyki

Masłomęcz, to miejscowość z wielką historią. Zamieszkujące niegdyś te tereny, plemiona gockie pozostawiły ogromną spuściznę w postaci odnalezionych tu przedmiotów. Wykopaliska archeologiczne uczyniły tę miejscowość sławną na całym świecie. Dzięki ludowi, który niegdyś tu trafił i się osiedlił, do Masłomęcza zjechało wielu sławnych ludzi reprezentujących archeologiczny świat nauki. Odkryte tu osady, cmentarze, spichlerze zmieniły dotychczasowe opinie na temat życia i wędrówek Gotów. O miejscowości wiele się mówi w kraju i poza jego granicami. Przyjeżdżają tu liczne wycieczki i całe rodziny by posłuchać opowieści i poznać codzienne życie Gotów. Miejscowość posiada wielki potencjał w kierunku rozwoju turystyki i być może już niedługo zostanie on wykorzystany. Planowana jest budowa całej osady gockiej, co być może jeszcze bardziej przybliży turystom „dzień z życia Gota”.