Właściciele ziemscy

Pierwszym znanym i notowanym w rejestrze sądowym właścicielem wsi Masłomęcz był Mikuła Myszkowicz z Masłomęcza. W 1465 roku właścicielem wsi był Andruszka syn Mikuły. Kolejnym właścicielem był Ignatko ze Zdżannego. W początku XVI wieku majątek Masłomęcz należał do Jana Tęczyńskiego herbu Topór. Tęczyński był starostą hrubieszowskim, a żoną jego była Katarzyna z Łaskich. W 1552 roku właścicielką wsi była Katarzyna z Tęczyńskich Bonera, a potem Barzi. Po śmierci Katarzyny z Tęczyńskich Barzi majątek trafił do Mikołaja Firleja z Dąbrownicy herbu Lewart który zapisał go swojej żonie. W XVII wieku majątek należał do Mikołaja Firleja Broniewskiego, po którym dziedziczył Andrzej Mikołaj Firlej. Ten sprzedał majątek w 1671 roku Krzysztofowi Jurkowskiemu i Mikołajowi Kossowskiemu. W następnych latach wieś trafiła w posiadanie Kościeniów. W pierwszej połowie XVIII wieku majątek powrócił w posiadanie rodziny Firlejów. W 1722 roku Karol Józef Sapieha żeniąc się z Marianną z Firlejów otrzymał dobra masłomęckie w posagu od żony. W 1779 roku właścicielką wsi była Teodora Kunicka. W końcu XVIII wieku wieś przeszła w posiadanie Leszczyńskich, a następnie Ratomskich. W 1808 roku masłomęcz przeszedł w posiadanie rodziny Bormanów. W 1890 roku wieś od spadkobierców Bormanów odkupił Stanisław Rulikowski herbu Korab. Po Stanisławie majątek dziedziczył Jan Gabriel Rulikowski. Ostatnim właścicielem majątku Masłomęcz był Gabriel Jan Rulikowski.