Znaleziska archeologiczne

Masłomęcz to miejsce, w którym zlokalizowano zespół osad i cmentarzysk gockich z okresu rzymskiego. Przypada to na koniec II do końca IV wieku po Chrystusie. Badania rozpoczęto w 1977 roku. Na cmentarzysku założonym w kształcie rombu, w centrum znajdował się wolny plac od grobów, ze „świętą studnią i przechowalnią zwłok”. Mniej więcej około IV wieku w miejscu zniszczonych grobów powstał plac ciałopalny o średnicy około 13 metrów w kształcie koła. W centrum stała niewielka budowla słupowa. Łącznie odkryto 536 grobów, w tym zarówno ciałopalne, cząstkowe, inhumowane i zwierzęce. Stwierdzono, iż zmarli chowani byli w trumnach wydłubanych z drewna, skrzyniach, lub zwyczajnie bez niczego. W grobach znaleziono naczynia, ozdoby, części stroju, czy grzebienie. Najbardziej znane znaleziska to fibule z kabłąkiem w kształcie kaczek, złota blaszka z wyobrażeniem twarzy mężczyzny, amulety, naszyjniki, czy szklane puchary. Na cmentarzyskach znaleziono też pochówki kobiet sarmackich w charakterystycznych strojach. Natrafiono na malutkie naczynka ze szczelną pokrywką, w których znajdowała się aromatyczna substancja, co ciekawe zrobiona na bazie tłuszczu wieprzowego. Świadczy to iż znana była technika wyrobu perfum, czy kremów aromatyzowanych.